Dawn (4am-6am): Lalit, Bhatiyar 

Raaga Lalit - Bamboo FluteSudip Chattopadhyay Raag Bhatiyar
Sunrise (6am-8am): Jogiya, Bhairav, Ramkali

Sitar - Nikhil Banerjee


Morning Light (8am-10am): Ahir Bhairav, Todi, Komal Rishabh Asavari, Bilaskhani Todi

Ahir Bhairav Raaga

Late Morning (10am-Noon): Bhairavi, Alahiya Bilaval, Jaunpuri