Morning‎ > ‎

Medium

Dawn (4am-6am): Lalit, Bhatiyar 
Sunrise (6am-8am): Jogiya, Bhairav, Ramkali
Morning Light (8am-10am): Ahir Bhairav, Todi, Komal Rishabh Asavari, Bilaskhani Todi
Late Morning (10am-Noon): Bhairavi, Alahiya Bilaval, Jaunpuri
Comments