Afternoon‎ > ‎

Long

Afternoon (Noon-2pm): Brindavani Sarang, Shuddha Sarang, Gaud Sarang

Raga Shuddh Sarang Ustad Amjad Ali Khan


Sitar - Ravi Shankar - Shudha SarangLate Afternoon (2pm-4pm): Bhimpalasi, Multani

Raga Bhimpalasi - Pt. Hari Prasad Chaurasia


Approaching Dusk (4pm-6pm): Purvi, Shri, Patdeep

Raga Purvee - Sarod

Comments